PL  /  EN


Plan doskonały – jakość szkoleń językowych w teorii i w praktyce

We współczesnym świecie mnogość oferowanych produktów i usług przyprawia potencjalnych odbiorców o zawrót głowy. Nic zatem dziwnego, że wybory i motywy konsumenckie klientów są od dawna przedmiotem wnikliwych studiów i analiz, a ich cenne wyniki stanowią klucz do zwiększenia obrotów i umocnienia pozycji rynkowej.
Niezależnie od tego, co wpływa na ostateczne decyzje zakupowe, jednym z najważniejszych kryteriów pozostaje zawsze jakość, która bywa subiektywna (nasze ulubione marki) lub obiektywna (marki oceniane według zewnętrznych kryteriów jakościowych). W dziedzinie edukacji, dbając o rozwój osobisty, szukamy jak najlepszych rozwiązań, balansując pomiędzy jakością szkoleń językowych a ich kosztem. Szukamy skutecznych procesów prowadzenia szkoleń językowych, znakomitych edukatorów, pamiętając, że kompetencje językowe, jak każda wiedza, powinny być kultywowane, pielęgnowane i ciągle doskonalone, aby co najmniej utrzymać je na niezmiennym poziomie.

Szkolenia językowe – koszt czy inwestycja?  

Zwykło się uważać, że wszelkie wydatki na cele personalne są kosztem, a przecież podnoszenie kompetencji osobistych, między innymi poprzez szkolenia językowe, to inwestycja, która zwraca się w różnoraki sposób – np. poprzez obniżenie kosztów fluktuacji w firmie i efektywniejsze wykonywanie zadań przez pracowników.

Dlaczego uczymy się języków obcych? 

Odpowiedź, wbrew pozorom, nie zawsze jest jednoznaczna – świadoma motywacja do podjęcia nauki języków obcych może być bowiem bardzo różna, ale zawsze daje efekt synergii. I tak motywuje nas: praca, znajomi i rodzina, podróże, poznawanie literatury i kultury.
 
Rynek szkoleń językowych oferuje bardzo szeroką gamę kursów językowych i dostawców szkoleń językowych. Czym się kierować przy wyborze firmy szkoleń językowych, która profesjonalnie zrealizuje system szkoleń językowych klienta przy użyciu właściwych metod i narzędzi? 

Wszechobecne reklamy obiecują wiele, jednak najważniejsze kryteria wyboru to pozycja szkolącego na rynku, jego doświadczenie i referencje z prowadzonych kursów językowych oraz oceny skuteczności dotychczas realizowanych przez niego projektów szkoleń językowych. Portfolio oferowanych szkoleń językowych, metody i narzędzia do ich realizacji, nowe technologie (np. kursy językowe w Wirtualnej Klasie), otwartość na potrzeby klienta oraz elastyczność w projektowaniu szkoleń językowych według specyficznych potrzeb klienta, to najważniejsze atuty pozwalające oszacować jakość świadczonych usług. Elitarny znak jakości PASE (Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych) gwarantuje najwyższą jakość nauczania języków obcych według obowiązujących standardów europejskich. Firmy szkoleń językowych zrzeszone w Stowarzyszeniu PASE można znaleźć na stronie www.pase.pl. 

Wybór dostawcy szkoleń językowych to pierwszy krok w sztuce dialogu pomiędzy klientem a dostawcą. Jakość nauczania może być wymiernie oceniona na podstawie metody i programów szkoleń językowych, dobrych praktyk, kwalifikacji i doświadczenia zatrudnianych lektorów oraz materiałów dydaktycznych używanych  na kursach językowych. Kolejnym istotnym elementem, który świadczy o jakości prowadzonych szkoleń językowych, to informacja zwrotna dla klienta oraz wyczerpujące raporty. 

W szkoleniach językowych pojęcie jakości to najczęściej suma trzech elementów: prawidłowo określonego celu szkolenia, doskonałości usługi oraz optymalnego czasu.

ZDEFINIOWANIE CELU

Metody definiowania celów, czyli potrzeb szkoleniowych pracowników:

a. Najważniejszą i najskuteczniejszą metodą są coroczne oceny pracownicze, w większości oparte na ocenie poziomu kompetencji wyjściowych oraz docelowych. W miejsce tak opisanej luki kompetencyjnej projektuje się szkolenie językowe, które wyrównuje deficyty.
b. Drugą metodą jest badanie satysfakcji pracowników – otwarte pytania o potrzeby szkoleniowe, ocenę poziomów szkoleń językowych, a także dopasowania ich tematyki i zakresu do wymagań rozwojowych. 

DOSKONAŁOŚĆ

Rynkowe kryteria wyboru dostawcy szkoleń językowych:

1. Doświadczenie 
2. Wielkość szkoły językowej – liczba lektorów
3. Zasięg terytorialny 
4. Zakres i różnorodność oferty, np. specjalistyczne szkolenia językowe
5. Procedura kwalifikacji na poszczególne poziomy kursów językowych
6. Wielkość grup
7. Metody i narzędzia prowadzenia szkoleń językowych
8. Nowe technologie (szkolenia językowe online, wirtualne narzędzia wspierające szkolenie językowe etc.)
9. Raportowanie postępów w nauce na kursach językowych, frekwencji; przykłady raportów
10. Możliwość wizytacji zajęć, wyznaczania koordynatorów  szkoleń językowych do współpracy 
11. Przedstawienie rekomendacji innych klientów; referencje z przeprowadzonych szkoleń językowych
12. Certyfikat PASE (Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych)

CZAS

Istotnym czynnikiem w szybkim i skutecznym podnoszeniu kompetencji językowych jest określenie celów w określonym i nieprzekraczalnym czasie. Takie podejście pomaga realizować krótko- i długoterminowe cele, ułatwia ich osiągnięcie i ocenę postępów na szkoleniach językowych.

Monitorowanie jakości szkoleń językowych i mierzenie ich efektów. 

Jednym z powszechnie stosowanych narzędzi oceny i weryfikacji jakości szkoleń jest metoda Donalda Kirkpatricka, badająca efekty na 4 poziomach.

Poziomy pomiaru jakości i efektywności szkoleń  językowych wg Kirkpatricka:
1. Poziom reakcji, czyli opinie i zadowolenie uczestników po szkoleniu.
Techniki pomiaru: głównie ankiety i wywiady (rozmowy). 
2. Poziom nauki, czyli wiedza i umiejętności opanowane podczas szkolenia językowego.
Techniki pomiaru: test wiedzy i umiejętności, obserwacja szkoleń końcowych, focus groups, case studies  na zakończenie szkolenia. 
3. Poziom zachowań, czyli wdrożenie treści szkolenia i faktyczna zmiana sposobu realizacji zadań po powrocie do pracy.
Techniki pomiaru: obserwacja, analiza materiałów. 
4. Poziom rezultatów, czyli wymierne korzyści ze szkolenia językowego dla firmy.
Techniki pomiaru: analiza materiałów, wywiady (rozmowy). 

W poszukiwaniu rzetelnej firmy szkoleń językowych o wysokiej jakości nauczania należy zadawać pytania i sprawdzać wiarygodność. Gwarancją jakości kursu językowego nie jest wybór najdroższej lub najbardziej reklamowanej szkoły, ale takiej, która spełnia twarde kryteria organizacji szkoleń językowych i procesu nauczania oraz najlepiej trafia w potrzeby uczestników kursów językowych. 


Ekspert Worldwide School
Zapraszamy do rozmowy i kontaktu z nami. Pomożemy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności