PL  /  EN

Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE) jest organizacją pozarządową, której celem głównym jest wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych w Polsce. Stowarzyszenie PASE prowadzi inspekcje i akredytacje szkół językowych. Instytucjom, które spełniają nowoczesne standardy nauczania języków obcych, przyznaje znak jakości PASE.
BULATS (Business Language Testing Service) jest narzędziem zaprojektowanym do sprawdzania poziomu kompetencji językowej pracowników, uczestników szkoleń lub kandydatów do pracy. Pozwala ono na rzetelną ocenę umiejętności językowych niezbędnych w środowisku pracy. Egzamin BULATS przygotowywany jest przez wiodące międzynarodowe instytucje językowe takie jak Cambridge English Language Assessment, Alliance Française, Goethe Institut Universidad de Salamanca oraz ALTE (Europejskie Stowarzyszenie Egzaminatorów Językowych). Worldwide School posiada status autoryzowanego agenta BULATS od 2005 roku.
Egzamin BULATS (Business Language Testing Service) przygotowywany jest przez wiodące międzynarodowe instytucje językowe takie jak Cambridge English Language Assessment, Alliance Française, Goethe Institut Universidad de Salamanca oraz ALTE (Europejskie Stowarzyszenie Egzaminatorów Językowych). BULATS jest narzędziem zaprojektowanym do sprawdzania  poziomu kompetencji językowej pracowników, uczestników szkoleń lub kandydatów do pracy. Pozwala ono na rzetelną ocenę umiejętności językowych niezbędnych w środowisku pracy. Worldwide School posiada status autoryzowanego agenta BULATS od 2005 roku.
European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Przyznawany jest za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i wspomaga promocję osiągnięć metodycznych i dydaktycznych w dziedzinie edukacji językowej.
Certyfikat Firma Szkoleniowa Roku jest przyznawany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Laureaci konkursu otrzymują branżowy certyfikat będący potwierdzeniem spełniania najwyższych standardów. Jest on akredytowany przez autorytety polskiej gospodarki w tym niezależnych specjalistów danego sektora gospodarki. 
Standard Usługi Szkoleniowej (SUS) został opracowany przez Komisję ds. Jakości Rynku Szkoleń działającą przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych (PIFS). Ma on na celu podnoszenie prestiżu firm szkoleniowych oraz kreowanie najwyższych standardów jakości usług szkoleniowych.

Zapraszamy do rozmowy i kontaktu z nami. Pomożemy!

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.