Szkoła językowa


Worldwide School - szkoła trzech najważniejszych języków świata: angielski, chiński, hiszpański.

Worldwide School od 1990 roku prowadzi  językową działalność edukacyjną. Z nami uczyło się już ponad 40 tysięcy osób!
Jesteśmy szkołą 'one to one'  uczącą młodzież i osoby dorosłe 3 najważniejszych języków współczesnego świata: angielskiego, chińskiego oraz hiszpańskiego.
 
Dlaczego są one ważne?
To trzy najczęściej używane języki na świecie.
To trzy najczęściej uczone języki na świecie.
To trzy języki dające najlepsze perspektywy pracy!
 
                      

Worldwide School to:
  • szkoła trzech najważniejszych języków świata: angielskiego, chińskiego i hiszpańskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • szkoła wdrażająca światowe trendy w nauce języków obcych
  • szkoła nowoczesna, wspomagająca nauczanie nowymi rozwiązaniami technologicznymi (e-learning, m-learning, webinaria, wirtualne klasy)
Zapraszamy na:
  • indywidualne zajęcia i korepetycje z języków obcych dla młodzieży,
  • indywidualny kurs predyspozycji językowych do gimnazjów językowych,
  • indywidualne zajęcia dla dosrosłych z dojazdem lektora do klienta - Flying Teacher® i na miejscu w szkole,
  • zajęcia indywidualne w wirtualne klasie dla dorosłych czyli zajęcia na żywo z lektorem online,
  • webinaria.
Informacje i zapisy:

Maciej Pachnicki
tel./fax 22 833 91 12 


Znak jakości  PASE
Worldwide School jest wyróżniona elitarnym Znakiem Jakości PASE - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych w roku 2000, 2003, 2006, 2009. Stowarzyszenie PASE zajmuje się promowaniem nowoczesnych standardów nauczania języków obcych poprzez system inspekcji i akredytacji szkół językowych. Każdorazowo PASE przyznaje certyfikat wraz z rekomendacją szkoły na kolejne 3 lata (czytaj więcej www.pase.pl).

Wpis do Kuratorium
Worldwide School jest edukacyjną placówką oświatową wpisaną w Kuratorium Oświaty do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 54/K.


Jak uczymy
Uczenie się jest procesem, w którym każdy z nas ma inne potrzeby i style uczenia się. Wychodzimy im naprzeciw oferując zrównoważony rozwój wszystkich umiejętności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstu czytanego, mówionego, a także umiejętności reagowania i krytycznego myślenia. Na zajęciach korzystamy z tablic interaktywnych, dzięki którym ściany sali lekcyjnej otwierają się na świat rzeczywisty. W ten sposób nasi słuchacze mogą lepiej ZOBACZYĆ, USŁYSZEĆ i DOŚWIADCZYĆ codziennego języka.
Wszystkie sprawności ćwiczone są w oparciu o autentyczne konteksty. Poprzez zadania służące komunikacji pomagamy naszym studentom odkryć nowy język, zrozumieć go oraz przećwiczyć w spersonalizowanych kontekstach. Dbając o poprawność językową nie zapominamy o gramatyce, słownictwie oraz wymowie. Ich doskonaleniu sprzyjają techniki uczenia się dostosowane do potrzeb ucznia, ćwiczenie umiejętności wnioskowania oraz odkrywania zasad ich użycia w oparciu o kontekst.
Nad całym procesem nauczania języków nadzór metodyczny sprawuje Dyrektor ds. Programowych.
Lektorzy
Pracujemy z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą lektorską. Nasi lektorzy posiadają kwalifikacje zgodne z wymaganiami Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Zatrudnianie kadry lektorskiej z pełnym przygotowaniem  do nauczania języków  zapewnia  system rekrutacji lektorów, oparty o wnikliwy proces weryfikacji.


Nowoczesne narzędzia wspierające nauczanie w Worldwide School: 

Daily English
To codzienne mini lekcje języka angielskiego  wysyłane na skrzynki mailowe słuchaczy.
Webinaria
To seminaria internetowe on-line na żywo, prowadzone w celu przekazania informacji uczestnikom znajdującym się w tym samym czasie w różnych miejscach.
Blog  
Jest internetową formą pozwalająca na samodzielną naukę języka . Porusza różnorodne zagadnienia, pozwala zarówno na ćwiczenie umiejętności czytania jak i słuchania.
Wirtualna klsaa
Są to zajęcia online z lektorem na żywo w czasie rzeczywistym. 
Platforma e-learningowa 
Wykorzystywana do nauki osób dorosłych na kursach wirtualnych w E-szkole Worldwide School. Pozwala na naukę  z dowolnego miejsca  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Dziennik on-line 
 Umożliwia uczącym się zapoznanie z realizowanym materiałem, wynikami pracy, zadanymi lekcjami. Pozwala rodzicom na bieżące śledzenie postępów dziecka w nauce.
 
Poziomy  nauczania
Poziomy nauczania w zakresie języków angielskiego, hiszpańskiego oraz chińskiego są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Opracowane na ich podstawie programy nauczania  wyodrębniają funkcje językowe, systemy językowe: gramatykę, słownictwo, wymowę oraz opisy osiąganych na danym poziomie umiejętności.  Programy nauczania na poziomach dziecięcych oparte  są na wybranych elementach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) oraz wytycznych programowych MEN dla danej grupy wiekowej.
Nowoczesne, multimedialne  środki  dydaktyczne są odpowiednio  dobrane do każdego  poziomu nauczania. Wykorzystujemy materiały dydaktyczne znanych i sprawdzonych międzynarodowych wydawnictw.

Zapraszamy!
Informacje i zapisy:
Maciej Pachnicki
tel./fax 22 833 91 12