PL  /  EN


# ENGLISH FOR EXECUTIVES

Prezes wiodącej na rynku firmy telekomunikacyjnej, na co dzień posługujący się sprawnym, komunikatywnym językiem angielskim, został zaproszony do poprowadzenia prezentacji na konferencji międzynarodowej. Mimo wieloletniego doświadczenia i biegłości językowej w typowych sytuacjach zawodowych, nigdy wcześniej nie spotkał się z takim wyzwaniem. Napięte terminy oraz ograniczona dostępność Klienta pozostawiały niewiele czasu na skuteczne przygotowanie wystąpienia w języku angielskim. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy potrzeb, trenerzy Worldwide School opracowali i wdrożyli program intensywnego szkolenia Powerful Presentations. Czas i miejsce sesji treningowych zostały precyzyjnie dostosowane do dostępności i możliwości czasowych Klienta. # AUDYT – EGZAMIN BULATS

Jeden z klientów Worldwide School z branży telekomunikacyjnej wprowadził nową politykę dotyczącą szkoleń językowych. Polegała ona na przetestowaniu uczestników kursów na początku szkolenia oraz zbadaniu przyrostu wiedzy po czterech semestrach nauki. Podejście do testu po takim okresie pozwalało pracownikowi na kontynuację nauki. Firma szukała obiektywnego, zewnętrznego testu, badającego zarówno język angielski jak i francuski. W tym przypadku naszemu klientowi zaproponowaliśmy skorzystanie z egzaminów BULATS online i zrealizowaliśmy sesje egzaminacyjne w kilkunastu miastach Polski. 
# AUDYT OBSŁUGI JĘZYKOWEJ KLIENTÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

Klient Worldwide School z branży telekomunikacyjnej zlecił nam przeprowadzenie audytów językowych metodą „tajemniczy klient”. Naszym zadaniem było sprawdzenie jak w praktyce wygląda obsługa anglojęzycznych klientów w placówkach w Warszawie oraz kilku innych większych polskich miastach. Celem audytu było zbadanie do jakiego stopnia pracownicy potrzebują dodatkowych szkoleń z zakresu efektywnej obsługi klienta w języku obcym.

Na potrzeby tego projektu, metodycy Worldwide School przygotowali zestawy pytań oraz specjalne formularze do przekazywania informacji zwrotnej. W audyt zostali zaangażowani nasi native speakerzy, którzy udali się do wskazanych placówek, aby wcielić się w role potencjalnych klientów, a następnie ocenić stan znajomości języka. Firmie został przedstawiony raport opisujący wyniki audytu oraz propozycja programu szkoleniowego mającego na celu podniesienie poziomu obsługi klientów w języku angielskim.
 
 
# POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

Firma z branży telekomunikacyjnej zwróciła się do Worldwide School z prośbą o zorganizowanie szkoleń z języka polskiego dla swoich anglo- i niemieckojęzycznych pracowników. Problemem do rozwiązania była niska motywacja do nauki. Aby ją zwiększyć zaproponowaliśmy kursy zorientowane na praktyczne użycie języka polskiego w sytuacjach codziennej komunikacji z kolegami z pracy oraz ze swoimi podwładnymi. Dodatkowym aspektem motywacyjnym było przygotowanie słuchaczy do oficjalnych egzaminów językowych na poziomach A2 oraz B1. Słuchacze zdali je z bardzo dobrymi rezultatami.

Zapraszamy do rozmowy i kontaktu z nami.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.